Wylamské války – přehled postav

Vládci

 • Marcus I. Ansa, mladý dědičný princ Slaromské provincie, dříve král Slaromu a manžel zesnulé císařovny Theodory I. Wylamské. K létu 1458 šestnáctiletý mladík.
 • Aenaelin II. Alasseön, král Eryn Esgal, otec Tinúviela a dědeček Valcara
 • Raileh, rytíř smrti a velitel Legie zkázy
 • Kostěj, nejvyšší velmistr Bratrstva s mnoha tituly
 • Císař, nemrtvý panovník Darahadu, za života král Eryn Esgal jménem Aenaelin I., padl v bitvě u Envaneru roku 1167
 • Theodoros I. Kýnigos, rudopolský vévoda
 • Aegnor maeb Aewon maeb Amras z domu Ninquethe, antarcán (král) Helcadilu
 • Erenion I. Laidirim, mladý kníže Paledionu, vzdálený příbuzný Nírnaela II. Laidirima
 • Jan I. Zlatovlasý, král Aedinu, dědic (syn jeho sestry) nepurského císaře Martina VIII.

Další postavy
Slaromská provincie a dřívější Slaromské království

 • Lothar Stříbrovodský (†), bývalý regent krále Marcuse I. (dobrovolně se vzdal úřadu), Magister militum Slaromu (vrchní velitel vojska). Zemřel při obraně města Taribor před Legií zkázy
 • Vittorio z Ruscelty, marcelliánský patriarcha

Eryn esgalské království

 • Tinúviel Alasseön, dědic Eryn Esgal
 • Berena Laidirim (†), dcera Nírnaela II. Laidirima, žena Tinúvielova a matka Valcara. Zabita Císařovým vrahem v létě r. 1455.
 • Valcar Alasseön, syn Tinúviela a Bereny, dědic Paledionu, narozen na jaře r. 1455
 • Taeldrin, prastarý arcidruid
 • Yontalcar (†), kapitán armády, zemřel v zimě r. 1454, když podlehl nové mutaci elfího moru
 • Lindair Celebnen, kapitán hraničářů

Legie zkázy

 • Arvtak, rytíř smrti, dříve legát Agateánského společenstva pro Wylamská údolí

Zářící bratrstvo Ebenové noci

 • Třískel, nejnižší velmistr Bratrstva s neméně tituly
 • Alfons, nejvyšší pohřebištní správce, člen sněmu, „Rychle a stylově“
 • Kunhůta, uklízečka, bývalá členka sněmu
 • Richard, pán močálů, chovatel a vychovatel močálových žraloků

Darahadské císařství

 • Eledrien, císařův první rytíř smrti
 • Císařova nemrtvá dcerka

Wylamské císařství

 • Theodora I. Eugenis, císařovna wylamská, dcera císaře Andronika IX., žena Markuse I. Slaromského, zabita rudopolským vojákem na útěku ze svého paláce.
 • Andronikos IX. Eugenis (†), wylamský císař, zemřel na těžká zranění na podzim roku 1456
 • Leona Eugenis, císařovna matka, vdova po Andronikovi IX.
 • Konstantinos Eugenis (†), starší syn císaře Andronika, zabit na jaře 1455 při dobývání města Wylam Rudopolím.
 • Basileus Eugenis, dříve dědic Wylamu, mladší syn císaře Andronika, znemrtven Císařem jako rytíř smrti
 • Pyrrorios, císařem Andronikem IX. sesazený patriarcha
 • Fotion, patriarcha Ohnivé církve, do úřadu dosazen Andronikem IX.

Rudopolské vévodství

Helcadilské království

 • Aedrin maeb Aegnor, velekněz Sněžných elfů, bratr antarcána Aegnora, velitel helcadilské armády
 • Aerandil maeb Aegnor, dědic domu Ninquethe, dvojče Iarandiel
 • Iarandiel maeb Aegnor, dcera antarcána Aegnora z Helcadilu, dvojče Aerandila, vdova po Thaldrionu Laidirimovi
 • Berena maeb Aegnor, mladičká dcera antarcána Aegnora z Helcadilu, narozená v zimě roku 1456

Paledionské knížectví

 • Nírnael II. Laidirim (†), paledionský kníže, otec Thaldriona (†) a dědeček Valcara, zavražděn na podzim 1458.
 • Thaldrion Laidirim (†), dědic Paledionu, zabit morovým oblakem na podzim r. 1455
 • Galedwen (†), třetí žena Nírnaela II., těhotná, zemřela i s dítětem při porodu

Aedinské království

 • Lukáš Herwianský, lord herwianský a velvyslanec krále aedinského ve wylamských údolích
 • Lord Llewellyn Lawin, vyslanec Aedinského žoldáckého vojska